Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Historie 3. oddílu

 

Bratrem jsem bratrům a sestrám svým,

 

i po letech budem setkávat se rádi.

 

Přijít za bratrem a sestrou vždy můžu, to já vím,

 

sestry a bratři jsou přece víc než jenom kamarádi.

 

oddilovy-znak--barevny.png

 

cislo-oddilu-3.jpg

 

  

1920

Založení 3. oddílu junáků-skautů

ve Dvoře Králové nad Labem

1920 – 1940

1. září roku 1920, 8 měsíců po vzniku skautingu ve Dvoře Králové nad Labem, byl založen chlapecký 3. oddíl a jeho prvním vedoucím se stal Antonín Rambousek, přezdívaný Arab. Jeho spolupracovník Vladimír Vymetal vlastnil Svojsíkovy „Základy junáctví“. Antonín Rambousek zapůjčil tuto knihu pro své přátele, zakladatele královédvorského skautingu Bohumila Munzara a Stanislava Veselého–Westona, vedoucího 1. chlapeckého oddílu. Kniha se tak stala jejich první junáckou příručkou. Junácká činnost oddílů se začala rozvíjet a to i přes různé překážky, nedůvěru a nepochopení některých občanů města.

     3. oddíl pokračoval ve své činnosti až do 4. listopadu 1940, kdy byla skautská organizace rozhodnutím K. H. Franka u nás zrušena.

 

1945- 1950

Před koncem 2. světové války v roce 1945 sestavili královédvorští junáci z 18 členů ilegální skautský oddíl pod vedením bratra Václava Horáka. Skauti byli rozmístěni ve městě jako spojky. 5. května byl na svém stanovišti (u dnešní školy 5. května) zastřelen ve věku 18 let rover 2. oddílu bratr Vladimír Vejr. 10. května byl s ostatními padlými pohřben na městském hřbitově. Koncem května 1945 přibralo 15 členů z 1. oddílu 30 nováčků a utvořilo z nich 3. oddíl skautů, který tím obnovil svoji činnost.

  V oddílové kronice je o obnovení oddílu tento zápis:

   "- Květnová revoluce nás zastihla připravené. Starší chlapci se nedali pobízet, aby se připojili k dospělým a šli na nenáviděné okupanty. Tehdy jsme ještě neexistovali jako 3. oddíl, nýbrž to byla Služba mládeže, která rozdělovala chlapce na místa, kde bylo třeba jejich služeb. Uplatňovali se jako spojky, hlídky a zastávali jiné úkoly.

    Třetí oddíl byl ustanoven koncem května z 15 členů 1. oddílu. Vedoucím byl bratr Jaroslav Kotek, zástupce Jiří Strejček. Uprostřed června dostalo středisko chaty po Rudé armádě v Zátlukách a Chaloupkách. Bourání a odvážení se zúčastnilo také několik členů našeho oddílu.

    Za nemocného br. Kotka vedl oddíl br. Jiří Strejček, zástupce br. Miroslav Dítě. Po návratu br. Kotka dal se Jirka zlákat národním správcovstvím v pohraničí a odjel coby zlatokop do Trutnova.

  Prvních československých národních žní se zúčastnilo z našeho oddílu 13 chlapců.

            V říjnu odchází br. Kotek na studia do Prahy a vedení oddílu přejímá br. Dítě a jeho zástupcem je br. Ruda Rejl. Z původního počtu členů 45 zůstává 33 věrných svému oddílu a městu. Ostatních 12 se stěhuje do pohraničí".

     Osm členů oddílu odjelo na výpomoc do Javorníku od 5. do 26. srpna. Jejich dny nebyly naplněny jen prací, ale i různými příhodami, jak uvádí zápis v kronice:

    "Dne 5. 8. 1945 jsme vyjeli nákladním autem ze Dvora Králové. Auto však nemohlo zmíněnou vesnici najít, protože to byla vesnička malá již vysoko v horách. Po šťastném hledání jsme konečně dorazili do cíle. Pan komisař nás přidělil do chalupy po studentech, kteří před námi již pomáhali též na žňových pracích. Vše tam bylo rozházeno a rozbito. Po půldenním úklidu jsme se zařídili jako doma.

     Potom byla na půdě nalezena bedna. Pomocí sekyrky rozštípli víko a shledali, že v bedně jsou zbraně. Byly tam lovecké pušky a 3 pistole. Šli jsme nález ohlásit na Národní výbor, ale komisař nebyl doma, a tak se muselo čekat."

    Pravidelné schůzky 3. oddílu začaly 11. září 1945. Probírala se nováčkovská zkouška, první pomoc a hrály se různé hry. Další program zahrnoval výlety, sportovní akce a jiné činnosti. 7. prosince se konala v Junáckém domově mikulášská besídka.

    Vánoční besídka se uskutečnila 22. prosince a po ní odešli junáci na Masarykovo náměstí, kde pod vánočním stromem zpívali koledy.

 

1946

  Dne 23. února byl uspořádán karneval na téma " Z pohádky do pohádky". Mezi maskami se objevil šerif, člen výzkumné výpravy do tropů, Šípková Růženka, kat a další.

  Skauti 3. oddílu pořádali různé výpravy, mezidružinové soutěže i soutěže jednotlivců, zúčastňovali se střediskových závodů a akcí.

  31. března se oddíl zúčastnil na uvítání ministerského předsedy Zdeňka Fierlingera v počtu 23 členů.

  20. dubna skládali členové oddílu junácký slib za účasti bratra Mika, Haka a Horáka. Slib byl ukončen ve 23 hodin.

   Členové oddílu se také zúčastnili 27. dubna předání střediskové vlajky:

  "Na Pilském mlýně se konalo slavnostní rozvinutí vlajky střediska. Po proslovech byla vlajka slavnostně předána do rukou velitele střediska br. Munzarovi. Oddíloví vedoucí složili nad vlajkou slib, že ji budou chrániti. Potom všechny oddíly pozdravily novou vlajku svými pokřiky. Vlajku nesl ke skautskému domovu Hary Horák (Stanislav). Náš oddíl se zúčastnil pod vedením Mirka počtem 22 členů.“

   Původní středisková vlajka byla zhotovena v roce 1938 podle návrhu prof. Františka Mervarta. V roce 1940 byla zabavena nacisty a zničena.

   Během května 1946 pokračoval oddíl ve své předtáborové činnosti a zúčastnil se také 9. května „Dne svobody“. Na schůzce s rodiči si ujasnili odjezd na tábor, který se uskutečnil od 1. do 30. července 1946. Tábor byl postaven ne vrchu Kozinci u Horní Branné. Spolu s 8 členy 3. oddílu jeli i někteří členové 1. oddílu. Zápis v kronice líčí některé zážitky táborníků:

  „Tábor byl krásný. Zejména to byly výlety do hor, které jsme podnikly dva. Při tom druhém nás obrali Poláci. Hoši měli příležitost složiti si zkoušky a využili toho. Co se týče jídla, neměli jsme nikdy hlad. Na táboře se nám všem líbilo, o legraci nebylo nouze. Doufáme, že i náš příští tábor bude tak hezký.

    Od září do října pokračoval oddíl ve své skautské činnosti. Protože se počet členů po prázdninách snížil na 8, přišlo koncem října několik vlčat, která dovršila 12 let.

   19. listopadu přišel na schůzku br. Weston a svým vyprávěním o přírodě vyplnil většinu schůzky.

    Konec roku je v kronice uveden takto: „Tímto skončil rok 1946. Mohu říci, že byl velice rušný. A my, 3. oddíl, se pustíme s chutí do nové práce, v novém roce 1947.“

  

1948

      Programy schůzek se opět skládaly z procvičování skautské praxe, sportovních disciplín, první pomoci a tradiční Morseovky a Kimovky. V soutěži k 28. výročí založení střediska se člen 3. oddílu br. Václav Dostál umístil na 1. místě v Kimovce. Oddílová schůzka 16. března byla zahájena minutou ticha za tragicky zesnulého Jana Masaryka. Ministra zahraničí, který zemřel 10. března. Náplní dalších schůzek bylo poznávání našeho města a 23. března se uskutečnil oddílový výlet do Krkonoš. Za měsíc na to byla oddílová výprava do Skautíkova, která byla přípravou na závod hlídek. Zápis v kronice z této výpravy:

            „I. Oddílový výlet do Skautíkova.

Každá družina měla určitou práci: Příprava dříví na večerní táborák, úklid v okolí chaty apod.

25. dubna všem chutnalo a každý si stěžoval, že toho mělo být víc. Ze Skautíkova jsme odešli po páté hodině, ale přece jsme neušli lijáku, který nás chytil v Komárově. Byl jen krátký a skoro nám to nevadilo.“

 6. června se konal na Pilském mlýně Junácký den, na kterém se z 3. oddílu zúčastnilo 23 skautů. Program této slavnosti se skládal ze zpěvu, lasování, rozdělávání ohně třením dřev, stavby stanu, závodu na chůdách a jiných atrakcích.

  28. června odjelo 14 členů 3. oddílu a 13 členů 2. oddílu skautů na tábor, který se uskutečnil pod Rezkem u Nového Města nad Metují. Hodnocení tábora je zaznamenáno v kronice:

            „28. června 1948.

 Konečně zase na táboře. Jaký to =blahý= pocit, být na delší dobu odloučen od rodičů. A 14 dní tábora před námi. 29. 6. – jediné přání celého tábora je, aby bylo slunečno a tepleji. Nejnižší teplota dnes v noci byla +4°C.

 4. července 1948 skládali ve skalách za táborem junácký slib nováčkové. Po stránce výchovné splnil tábor své poslaní asi na 80%, jelikož vlivem špatného počasí nemohl se provést program v takové míře, jak bylo předpokládáno. 14 chlapců složilo zkoušku I. Stupně, 7 chlapců složilo junácký slib, 1 z 12 dokončil Tři Orlí pera. Provedeny závody junácké zdatnosti při hře o Poklad. Bylo odpracováno 190 hod. při zřizování školky v lese a při odklízení dříví. Jinak byl tábor poměrně klidný a snad lepší než loňský.“ Tábor byl ukončen 10. července 1948.

  V oddílové kronice je také vzpomínka z 3. září, kdy zemřel 2. prezident republiky Dr. Eduard Beneš. Poslední zápis je od vedoucího Mirka Dítěte, který 1. října odešel na vojenskou službu do Žamberka. Vedoucím oddílu se stal Václav Dostál–Balů, který vedl oddíl do roku 1949. Na jaře roku 1949 se pak stal posledním vedoucím oddílu br. Václav Rucker – Rašplička.

  Letní tábor 1949 prožili členové 3. oddílu spolu s junáky 2. oddílu na přehradě Souš u Tanvaldu. Za několik měsíců byl Junák u nás opět zakázán výnosem prezidenta republiky Klementa Gottwalda.

V období od 30. března 1968 do 15. září 1970, kdy byl Junák v Československu znovu na krátkou dobu povolen, nedošlo k obnově 3. oddílu chlapců ve Dvoře Králové nad Labem.

 

Od roku 1990

   Po čtvrté obnově skautské organizace 2. prosince 1989 v Praze bylo 7. prosince obnoveno i středisko Junák ve Dvoře Králové nad Labem, které 11. ledna 1990 zahájilo svoji činnost. 13. března byl obnoven 3. oddíl skautů v počtu 16 členů. Vedoucím oddílu se stal Josef Langfelner.
    21. dubna 1990 se členové oddílu zúčastnili pořadatelské služby v ulicích Prahy a na Letenské pláni při návštěvě 265. papeže sv. Jana Pavla II. v Československu. První oficiální schůzka obnoveného 3. oddílu se uskutečnila 25. dubna (den po svátku sv. Jiří, patrona skautů) na věži kostela sv. Jana Křtitele. Klubovnu oddíl získal zapůjčením jedné místnosti na děkanství, kterou používali do roku 1991. Členové 3. oddílu se 22. června zúčastnili slavnostního odhalení obnoveného pomníku T. G. Masaryka v České Podharti.
     Po dlouholeté přestávce se uskutečnil první skautský tábor 3. oddílu na Zvičině 2.-12. srpna. I přes malé zkušenosti vedoucích a rádců družin byl program plný zajímavých činností. Vlčata i skauti se zúčastnili různých her a soutěží, zkusili si službu v kuchyni a v noci hlídali tábor. 5. srpna odsloužil královédvorský pan farář František Beneš (*29.11.1947, +23.10.2017). 8. srpna se přijel podívat na tábor střediskový náčelník Mik (Josef Šturma, *23.2.1925, +2.12.2009) a 10. srpna se konal slib vlčat.
    19. srpna odjeli skauti na týdenní putovní tábor. Začátek byl v Toulcových Maštalích u Proseče, další cesta vedla přes Havlíčkův Brod na Stvořidla, na gotický hrad Český Šternberk a do kláštera sv. Prokopa na Sázavě.
    Konec týdne byl věnován prohlídce Pražského hradu a 24. srpna 1990 navštívili skauti tehdejšího pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška. O tomto setkání je zápis v kronice: „Po chvíli čekání nás přijímá kardinál Tomášek. Věnoval nám fotografie s podpisem a zápis do kroniky.“ Den na to, 25. srpna, navštívili skauti obec Lány, kde uctili památku 1. prezidenta Masaryka položením květin na jeho hrob a odpoledne se podařilo navštívit prezidenta republiky Václava Havla. V kronice je o tomto setkání zápis: „...vycházejí čtyři muži a s nimi prezident republiky Václav Havel. Požádali jsme ho o podpis a věnování. Také jsme mu ukázali vlajku oddílu. Líbila se mu a sdělil nám, že zná Dvůr Králové, přes který občas jezdí.“ Z lánského zámku se šli junáci podívat do Stochova ke Svatováclavskému dubu z roku 903. Jeho obvod je 8,5 m. Po 564 km skončil putovní tábor 26. srpna návratem domů.
     14. září uspořádal 3. oddíl pietní vzpomínku k 53. výročí úmrtí T. G. Masaryka u jeho pomníku v Podharti. 15. září 1990 odjeli skauti 3. chlapeckého oddílu a skautky 3. dívčího oddílu do Prahy, kde uctili památku zakladatele Junáka A. B. Svojsíka u jeho hrobu na Vyšehradě. Zprávu o této vzpomínkové akci otiskly noviny Lidová demokracie a časopis Naše rodina. Dne 25. listopadu zahráli členové oddílu v kostele sv. Jana Křtitele hru o Zachránění města za Třicetileté války.
     2. prosince si na oddílové mikulášské besídce všichni připomněli 1. výročí obnovení českého skautingu. Mezi svátky uspořádal 3. oddíl vánoční besídku v aule Gymnázia. V zasněžené krajině u Levínské Olešnice prožili skauti konec roku 1990 a Nový rok 1991 ve hrách a vyprávění zážitků z uplynulého roku.

---------------------------------------------------------

 

     Činnost oddílu pokračovala v dalších letech v získávání nových znalostí, soutěžích a hrách. Vyvrcholení činnosti oddílu je každý rok na letním táboře.
      Náš oddíl má své tradiční akce a výpravy, ale zúčastňuje se každý rok akcí dalších oddílů a střediska Zvičina: závody v šifrování a uzlování, úklid zahrady, hry Stínadla, Mikulášská besídka, přivezení Betlémského světla a nadílky pro zvířátka v lese.
    Za dobu své obnovené existence se naši členové setkali s několika osobnostmi a představiteli veřejného života.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.9.2001-31.12.2017 byl 3. oddíl koedukovaný a měl dvě dívčí družiny: Pampelišky a Pomněnky. Do těchto družin přišly nové členky a družiny vytvořily 8. oddíl skautek - Tygřice. Zelená a modrá šestka vlčat, která také měla několik nových členů, vytvořila 7. oddíl chlapecký.

1.9.2012-30.8.2013 byly v našem oddíle tři družiny z Mostku: Jezevci, Cvrčci a Sedmikrásky. Od 1.9.2013 vytvořily 2. oddíl vodních skautů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------