Jdi na obsah Jdi na menu
 


             

bs-2021--2-.jpg

bs-2021--3-.jpg                     

 

 Betlémské světlo  a jeho historie


 

 

https://www.betlemskesvetlo.cz/

      Město Betlém (zvaný Efratský, Efrata) v Palestině, hebrejsky Bet-lechem = Dům chleba, arabsky Bajt-aj-lahem má 25.000 obyvatel a je významným poutním místem křesťanů. Betlém leží 5 km od jižního okraje Jeruzaléma. Od roku 1995 je Betlém palestinským městem. Zde stojí chrám Narození Páně. V jednom oltáři je na zemi stříbrná hvězda, která označuje místo, kde se narodil Ježíš Kristus. Na tomto místě hoří lampa, od které se zapaluje Betlémské světlo.
      Tento symbol pokoje a míru spojuje lidi v celém světě. Světlo roznášejí skautky a skauti v duchu skautského zákona jako vánoční pozdrav. 
         K zapálení betlémského světla jako „Friedenslichtkind“ (dítě k zapálení světla míru) je každoročně vybrán chlapec nebo dívka, kteří jsou postiženi nebo se vyznamenali v sociální oblasti (pomoc postiženým, opuštěným nebo starým lidem).
      Podle legendy z Florencie přinesli poprvé Betlémské světlo dvanáctiletí chlapci z Florencie, kteří se dali najmout v 11. století na křížovou výpravu do Palestiny. Jeden z mladíků slíbil, že když se vrátí domů, přinese do rodného města plamínek z místa Ježíšova narození v Betlémě. Po třech letech, krátce před Vánocemi, dorazili do Florencie otrhaní a zubožení mladíci. Jeden z nich nesl lampu se zapálenou svící. Florenťané v nich poznali své syny. Všichni mladí muži odpřísáhli, že plamínek je skutečně z Betléma. Ten mládenec ho donesl, aby splnil svůj slib. Na tuto událost se později během let zapomnělo.
     

1986 Děti světla – nadace Světlo ve tmě.

   V rakouském rozhlasovém studiu v Linci již několik let pořádala charitativní organizace Lebenshilfe (pomoc životu) vánoční akce „Licht ins Dunkel (světlo do tmy)“ na pomoc zrakově i jiným postiženým dětem. Na jaře 1986 přišla do studia rakouského rozhlasu v Linci Ada Brandstetterová (*1933, roz. Kuschová z Plané u Tachova), která poděkovala nadaci „Licht ins Dunkel (světlo do tmy)“. Přišla s návrhem, aby bylo v budově rozhlasu umístěno hořící světlo, od kterého by si každý návštěvník studia zapálil svíci a světlo si přenese domů. Může si ho dát na stromek, na okno, na hroby svých blízkých, nebo jako vzpomínku na padlé vojáky. Linecký redaktor Helmut Obermayer si vzpomněl na starou legendu z Florencie a přemýšlel o tom. Na podzim 1986 ho napadlo, aby se přivezlo světlo z Betléma, protože při Ježíšově narození zpívali andělé o pokoji, o míru. Po zveřejnění této výzvy v rozhlase nabídly v prosinci rakouské aerolinie AUA pro tuto akci zdarma let do Betléma.
      Pracovníci Nadace, rozhlasu a televize se dali do práce. Na palubě letadla není dovoleno přepravovat otevřený oheň a tak se musel vyrobit speciální kontejner s přívodem kyslíku a získat povolení natáčet v bazilice Narození Páně v Betlémě.
      Poprvé světlo zapaloval na místě narození Ježíše Krista v Betlémě postižený rakouský chlapec Marcus Fodinger. Lampa s prvním světlem se rozbila na podlaze hotelu. Pracovníci museli dojít do Chrámu Narození pro nové světlo a to se podařilo přepravit do Vídně. Odtud bylo autem převezeno do rozhlasové budovy v Linci. Rozhlas i televize oznámily, že si lidé mohou na Štědrý den přijít pro světlo.

  24. prosince 1986 bylo v lineckém studiu ORF v přímém přenosu zapáleno Betlémské světlo. Lidé stáli ve frontě před studiem, aby si mohli zapálit světlo z Betléma. Z lineckého nádraží se rozjelo světlo v kabinách strojvůdců po celém Rakousku. Po dohodě se další rok této akce ujali rakouští skauti a v roce 1987 přivezli "Svaté světýlko" Betlémské světlo do Vídně.

 

1987 Akce se ujali rakouští skauti a skautky. K zapálení světla byl vybrán Wolfgang Dobias, 13 let, chlapec, který se staral o postiženého kamaráda na vozíčku. Postižený chlapec ho navrhl k zapálení Betlémského světla.

1988 Chy Meng Ing, Kambodžan v Rakousku, uprchlík. Zapálení betlémského světla bylo vysíláno rakouskou televizí do celého světa.
    Od tohoto roku jsou k zapálení Betlémského světla vybíráni skauti a skautky z Horního Rakouska, podle chování a ochoty pomáhat. Navštěvují staré lidi, a pomáhají v různých dobročinných organizacích s postiženými a handikepovanými lidmi.

1989 Sabine Hainzlová, skautka.
    Zájem o betlémské světlo projevily dvě země sousedící s Rakouskem. Maďarsko a tehdejší Československo, které se měsíc před Vánoci osvobodilo z moci komunistů.
    Betlémské světlo přivezli naši exiloví skauti do Československa a bylo položeno před sochu sv. Václava v Praze, na vyšehradském Slavíně a na hrobě zakladatele skautingu A. B. Svojsíka. Bylo také odvezeno do Lán, kde bylo předáno prezidentu Václavu Havlovi a položeno na hrob prvního prezidenta T. G. Masaryka.
    Před koncm roku požádalo o světlo Polsko a Rumunsko.

1990 Silvia Sylvesterová, skautka.
    V tomto roce se rozšířilo do 14 zemí Evropy: andora, Anglie, Dánsko, Finsko, Francie, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Švýcarsko.

1991 Jochen Kriel, skaut. Připojilo se Slovinsko a Kréta.

1992 Sabine Jungwirthová, skautka. Připojla se Itálie a Ukrajina.

1993 Stefan Brenner, skaut. Připojlo se Lichtenštejnsko a Srbsko.

1994 Ernest Piesl, skaut. Připojlo se Lucembursko, Lotyšsko a Litva.

1995 Elisabeth Pichlmannová, skautka. Připojlo se Švédsko.

1996 SJudith Baumgartnerová, skautka.

1997 Simon Infanger, skaut. Připojla se Belgie, Irsko, Skotsko, Wales.

1998 Hanna Steinmairová, skautka.

1999 Patrick Mangelberger, skaut. Připojlo se Španělsko.

2000 Benjamin Forstinger, skaut. Světlo převzal na letišti v Tel Avivu.

2001 Jana Waldhörová, skautka z Izraele přivezla světlo do Rakouska k zahájení 3. tisíciletí. Připojlo se Grónsko, Island, USA.

2006 Judita, 11 let, skautka. 13.12.2006 předala v Římě světlo Jeho Svatosti papeži Benediktu XVI. Světlo bylo předáno také v Evropském parlamentu v Bruselu a v sídle OSN v New Yorku. Dostalo se do 25 zemí světa.

2009 Šimon Binder z Lince, 13 let, dobročinnost

2010 Štěpán Ivanovič z Attnang-Puchheimu, 10 let, dobročinnost, původem Chorvat. Rodiče utekli za války v Chorvatsku 1990–1991.

2011 Sára Schinwaldová, 11 let, z Munderfingu. Převzala 21.11.2011 v jeskyni chrámu Narození v Betlémě světlo od pravoslavného biskupa Teofilaktose. Světlo bylo rozvezeno do 30 zemí světa.

2012 Christina Maderová, 13 let. Světlo předáno Jeho Svatosti papeži Benediktu XVI. Dostalo se do několika desítek zemí světa.

2013 Michael Weixlbaumer, 13 let, hasič z Kematen an der Krems. Světlo zapálil 26.11.2013.

2014 Tizian Ronacher, 9 let, z Lince. Spolužákům z ciziny pomáhá se orientovat v Evropě. Zapojuje se do mírových aktivit. Světlo zapálil 24.11.2014 v doprovodu 100 rakouských poutníků. 

2015 Niklas Dumhart, 10 let, ze Sankt Georgen an der Gusen. Stará se o spolužáka z Afghanistánu. Vzhledem k bojové situaci v Palestině zapálila světlo palestinská skautka. Niklas světlo převzal v Linci 25.11.2015 od vedoucího ORF světla míru Günthera Hartla. Světlo předal Jeho Svatosti papeži Františkovi.

2016 Melanie Waltererová, 12 let, z Klamu. Stará se o charitu. V doprovodu svého otce Franze a 130 rakouských poutníků zapálila světlo 20.11.2016.

2017 Tobias Flachner, 12 let, hasič a chrámový zpěvák z Hochburg-Achu. V Hochburgu se narodil Franz Xaver Gruber, autor slov koledy Tichá noc. Světlo zapálil 26.11.2017 v doprovodu své matky Silvie. 13.12. ho předal Jeho Svatosti papeži Františkovi.

2018 Niklas Lehner, 11 let, skaut, ministrant, bubeník, fotbalista z Vordorfu. Světlo zapálil 28.11.2018 v doprovodu svých rodičů. 13.12. ho předal Jeho Svatosti papeži Františkovi.

2019 Viktoria Kampenhuberová, 11 let, z Ennsu. Pomáhá spolužákům, v Červeném kříži a v charitě. V doprovodu svých rodičů Rbeccy a Markuse zapálila světlo 20.11.2016.

2020 Maria Khouryová, 9 let, z Betléma, křesťanská skautka. Kvůli pandemii coronaviru-19 zapálila světlo v jeskyni chránu Narození 15.11.2020. Izraelský kameraman Walid Kamar z Jeruzaléma, který akci zajišťuje od jejího začátku, převezl světlo z Betléma do Tel Avivu. Předal ho pilotovi Austrian Airlines Wolfgangu Kerndlerovi, od kterého světlo přijal v Linci hejtman Horních Rakous Thomas Stelzer.

2021 Rianna Danhová, 9 let, z Betléma, křesťanská palestinská skautka. Kvůli pandemii zapálila světlo v jeskyni chránu Narození 22.11.2021. Kameraman Walid Kamar převezl světlo z Betléma do Tel Avivu a předal ho pilotovi Wolfgangu Kerndlerovi. Od něho ve Vídni převzal světlo Tobias Nußbaumer.  
    Tobias Nußbaumer, 11 let, hasič z Kirchhamu. Pomáhá spolužákům ve škole a zasahoval při silném krupobití v Horním Rakousku. 11.12.2021 zapaloval v salzburské katedrále sv. Ruperta a Virgila svíce 21 států. Česká republika měla 17 svíci.