Jdi na obsah Jdi na menu
 


E-kronika 2018:


Návrat na hlavní stránku 3. oddílu


2018

Leden – měsíc sněhu a ledu

19. Tříkrálová sbírka (v ČR) se uskutečnila 4.-7.1.2018. Ve Dvoře Králové a okolí bylo 116 skupin Tří králů, kteří celkem vybrali 357.310,-Kč. Několik tříkrálových skupin bylo i z našich skautských oddílů. V roce 2017 bylo od 103 tříkrálových skupin vybráno 292.255,-Kč.


Úterý 16.1. – středa 17.1.2018 se 3. oddíl vydal na Pražský hrad do Vladislavského sálu, kde byly vystaveny české královské korunovační klenoty – svatováclavská koruna, žezlo, jablko a královský plášť. S nimi byl vystaven svatováclavský meč a zbroj sv. Václava. Výstava klenotů byla zdarma a časový termín nám byl přidělen na 9.10 hodin.  Po shlédnutí klenotů nás čekala v katedrále sv. Víta prohlídka královské hrobky. V kapucínském kostele Panny Marie u Lorety jsme mohli jít mezi postavami nejstaršího českého barokního betléma z 18. století. Na Hradčanech u karmelitánek bylo zajímavé vidět českou mumii abatyše Marie Elekty ze 17. století. Pak jsme se prošli přes Nový Svět a viděli dům, kde bydlel dánský astronom Tycho Brahe, spisovatelé Arnošt Lustig a Ota Pavel. Podívali jsme se na náměstí, kde stojí zajímavý růžový domeček bez dveří. Skauti ze 39. střediska Vatra v Holešovicích nám postytli pěkné klubovny k pobytu a noclehu. Foto zde.


Únor – měsíc hladu


V sobotu 24.2.2018 se v 9.30 hodin uskutečnily skautské závody v šifrování, kimově a setonově hře.


Březen – měsíc vran

V sobotu 24.3.2018 se v 9.30 hodin uskutečnily skautské závody v uzlování.

V neděli 25.3.2018 se po 200 letech uskutečnily ve 14.00 hodin 1. královédvorské Pašijové hry. Herci byli členové našeho oddílu, 8. oddílu dívek a šermířské skupiny Legenda aurea.

Fotografie pana Jana Holana zde a video zde.


Duben – měsíc trávy a hus

V sobotu 28.4.2018 se od 14 hodin uskutečnila oslava skautského svátku sv. Jiří.

Děkujeme vedoucím a členům 1. roje světlušek, 2. oddílu vodních skautů a rytířům Legenda aurea za spolupráci a velkou pomoc při celé akci. Oslava se nám podařila, návštěvnost byla velká. Na závěr „obyvatelům města Silené“ přispěchal na pomoc svatý Jiří, a draka, který je ohrožoval, zabil.

Životopis sv. Jiří, patrona skautů ZDE:

Kalendář na duben

1.4. Velikonoční neděle, Vzkříšení Krista (pohyblivý svátek), den pracovního klidu

2.4. Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek), den pracovního klidu

5.4.1901 * Rudolf Plajner, druhý náčelník Junáka.

7.4. 2006 Den vzdělanosti (založení Univerzity Karlovy 7.4.1348), významný den

17.4.1680 † sv. Kateřina Tekakwitha (indiánka), patronka skautek, svátek skautek.

23.4. 303 † sv. Jiří, patron skautů a rytířů.

24.4.1908 sv. Jiří – svátek skautů a skautek (ve světě je svátek sv. Jiří 23.4.).

24.4.1945 † pět ostravských skautů  (Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Otto Klein, Quido Němec, Milan Rotter) popraveno v polském Cieszynie (Těšín), od roku 1946 byla na jejich památku stavěna mohyla na Ivančeně.

27.4.1791 * Samuel Firely Breese Morse, malíř a vynálezce telegrafní abecedy, po něm zvaná Morseova.


Květen – měsíc sazenic a písní

V sobotu 19.5. jsme se vydali na výpravu na Malou Skálu. Vystoupali jsme na hrad Vranov s Pantheonem a pak jmse se vydali na několik kilometrů vzdálený hrad Frýdštejn. Počasí nám přálo a za slunečného počasí jsme dorazili na Frýdštejn.

Ten je známý z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, kdy na hradě bydlely zlé čarodějnice. Po prohlídce hradu a vydatné svačině vedla naše cesta zpět na nádraží v Malé Skále. Tam jsme si dali výbornou zmrzlinu a odjeli domů. Výprava byla super.

Kalendář na květen

1.5. Svátek práce (První máj, 1886), den pracovního klidu.

5.5.1945 Květnové povstání českého lidu (významný den).

5.5.1945 † Vladimír Vejr (* 8.8.1926), člen 2. oddílu skautů ve Dvoře Králové.

5.5.1945 v ČSR poprvé obnoven Junák.

8.5.1945  Den vítězství, státní svátek ČR   , den pracovního klidu.

13.5. 1923 Den matek (2. neděle v květnu).

14.5.1316  * Karel IV., český král a římský císař (†29.11.1378).

15.5.2006 Den rodin.

21.5.1895 * Vlasta Koseová rozená Štěpánová (†29.9.1973), zakladatelka českého dívčího skautingu.

23.5.1945 první obnovení Junáka ve Dvoře Králové.

29.5.1980 † Stanislav Veselý – Weston (*19.9.1903), spoluzakladatel Junáka ve Dvoře Králové.


Červen – měsíc růží

9.6. jsme odjeli na naše tábořiště, abychom položili nový most přes říčku Bystřici. Starý most nám vydržel 5 let. Nejmladší člen naší pracovní výpravy byl šestiletý Toník. Pochvala za práci patří: Honzovi, Pepovi, Hansovi, Jardovi a Jirkovi.

Kalendář na červen

1.5. 1919 založen Svaz skautů a skautek ČSR.

2.6.1927 † Otto Gutfreund (*3.8.1889 Dvůr Králové), sochař.

10.6.1942 vypálení obce Lidice (významný den).

15.6.1914 A.B.Svojsík založil Junák český skaut.

19.6.1910 Den otců (3. neděle v červnu).

23.6.1987 † Rudolf Plajner, druhý náčelník Junáka.

24.6.1942 vypálení obce Ležáky.

25.6.1977 † Olave Baden-Powellová, dívčí světová náčelní.

27.6.1950 Den památky obětí komunistického režimu, † (popravena) Milada Horáková (významný den).

28.6.1915 první dívčí tábor v Čechách (do 14.7.1915).

29.6. 67 † sv. apoštol Pavel, patron roverů a rangers (RS), svátek RS.


Červenec – měsíc bouří

Tábor pro skauty 3. oddílu začal 26.7. v 15 hodin nakládáním táborových věcí na Zlatničce, které jsme přivezli na tábořiště, kde jsme v sobotu 28.7.2018 uvítali naše vlčata a skautky 8. oddílu.

Kalendář na červenec

1.7. začátek letních prázdnin (do 31.8.).

5.7. 863  Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, státní svátek ČR   , den pracovního klidu.

6.7. 1415 Den upálení mistra Jana Husa, státní svátek ČR   , den pracovního klidu.

6.7. 1907 Jaroslav Foglar – Jestřáb († 23.1.1999), skautský vůdce a spisovatel.

9.7. 1913 † Mikoláš Aleš (* 18.11.1852), autor znaku českých junáků.

11.7.1940 přepadení českých skautských táborů gestapem.

24.7.1972 † Bohumil Munzar (*1.11.1902), spoluzakladatel Junáka ve Dvoře Králové.


28.7.-11.8.2018 jsme prožili krásný tábor, který nás v CTH přenesl do středověku. Fotografie zde


Srpen – měsíc klasů

TÁBOR

V sobotu 11.8.2018 jsme ukončili tábor 3. oddílu. Vedle nás měli tábor i skautky z 8. oddílu.

Velké poděkování patří starším skautům a roverům, kteří jeli o dva dny dříve a postavili část tábora.  Tábor se nám podařil a celých 14 dní panovala dobrá nálada, s kterou jsme zvládli skautskou činnost, včetně vaření. I přes nedostatek vody jsme se chodili koupat na (poloprázdné) koupaliště. Občas jsme se „koupali“ ve vlastním potu, zvláště když teplo dosahovalo 36°C. Jednoho pozdního večera jsme také zažili plánovaný „přepad“ roverů z Hořic, který některá vlčata zaspala. CTH nás přenesla do středověku do roku 1318, kdy jsme se stali rytíři. Turnaj nám předvedli členové šermířské skupiny Legenda aurea. Během tábora naši roveři postavili v táboře hlídkovou věž. S vlčaty jsme uskutečnili výlet na hrad a skauti se vydali na třídenní puťák do Českého ráje. S místními kluky jsme si zahráli dva fotbalové zápasy, které jsme vyhráli, protože nám fandily skautky z 8.oddílu.

Rodičům našich skautů velice děkujeme za naložení a složení táborového materiálu.

Fotografie z tábora si prohlédněte  zde. Nebo se podívejte dole na stránce do E-kroniky 2018.

Kalendář na srpen

3.8.1889 * Otto Gutfreund († 2.6.1927), sochař ze Dvora Králové.

6.8. táborový svátek.

14.8.1860 * Ernest Thompson Seton – Černý vlk († 23.10.1946), spisovatel a zakladatel Woodcraftu a skautingu v USA.

21.8.1968 okupace Československa sovětskou armádou (do 21.6.1991).

31.8.  konec letních prázdnin.


Září – měsíc lovu

V sobotu 1.9.2018 se naše skautské středisko zúčastnilo akce DEN VŠECH,

která se konala od 11 hodin v parku Domova sv. Josefa v Žirči.

Skautské oddíly měli pro zájemce připravené různé hry a soutěže. K prohlédnutí byl i podsadový stan.


Junák – český skaut středisko Zvičina Dvůr Králové

pořádal pro zájemce Den otevřených dveří

8. září 2018 od 14 do 17 hodin s programem: zajímavosti o ČSR, ČSSR a ČSFR, hry, ukázky ze skautské činnosti, střelba z luku, poznávání zvířat, soutěž v zatloukání hřebíků a další.

Akce byla zaměřena k 100. výročí vzniku Československa (1918-2018).

 

Kalendář na září

1.9. začátek školního roku.

1.9.1920  založen 3. oddíl skautů ve Dvoře Králové.

5.9.1876 * Antonín Benjamín Svojsík, zakladatel organizace  Junák – český skaut.

14.9.1937 † Tomáš Garrique Masaryk, 1. prezident Československa (*7.3.1850).

17.9.1938 † Antonín Benjamín Svojsík, zakladatel organizace  Junák – český skaut.

19.9.1903 * Stanislav Veselý – Weston, spoluzakladatel Junáka ve Dvoře Králové.

28.9.935 † sv. Václav, hlavní ochránce (patron) České země a patron českých junáků.

28.9.2000 Den české státnosti, státní svátek ČR   , den pracovního klidu.

                       Den českých junáků.

29.9.1973 † Vlasta Koseová (*21.5.1895), spoluzakladatelka českého dívčího skautingu.


Říjen – měsíc padajícího listí

 

100 let vzniku Československa  1918-2018

V úterý 23.10. jsme v kostele sv. Jana Křtitele navštívili výstavu „Poslední císař, první prezident„, uspořádaná k 100. výročí vzniku Československa.

Na výstavě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o posledním rakouském císaři a českém králi Karlu I., jeho manželce císařovně a královně Zitě, o vzniku ČSR, prezidentu Masarykovi, poznávali jsme osobnosti Československa, znaky a názvy, které mělo Československo v letech 1918-1992.

 

 

 

 

V neděli 28.10.2018 se jsme se zúčastnili zasazení památné lípy na náměstí Republiky a slavnostního aktu u památníku Odboje, kde s námi stáli čestnou stráž také členové 7.oddílu. Po přivítání starostou města panem Janem Jarolímem zazpíval pěvecký sbor Záboj několik písní. Po nich pan starosta s dalšími zástupci města položil věnec k památníku. Po projevech zástupců Záboje a Sokolů přednesl proslov za skautské středisko bratr vedoucí 3. oddílu. Na závěr oslavy zazněla československá hymna „Kde domov můj…, Nad Tatrou se blýska…“ a po ní pan starosta poděkoval přítomným občanům za účast.

I přes velice chladné počasí byla oslava 100. výročí velice důstojná. Poděkování patří našim skautům a hlavně vlčatům, kteří statečně „mrzli“ (foto u památníku pan Bc. Jan Skalický).

 

 

Kalendář na říjen

4.10.1226 † sv. František z Assisi, patron vlčat a světlušek, patron ekologie.

12.10.1949 Junák zrušen (podruhé) komunistickou vládou.

23.10.1946 † Ernest Thompson Seton – Černý vlk (* 14.8.1860), spisovatel a zakladatel Woodcraftu a skautingu v USA.

28.10.1918 Den vzniku samostatného Československého státu, státní svátek ČR   , den pracovního klidu.

28.10.1940 Karl Hermann Frank podepsal (první) zrušení Junáka v Protektorátu Čechy a Morava.

 


Listopad – měsíc bobrů a bláznů

 

V neděli 4.11.2018 jsme se vydali na výpravu do Pardubic, kde je vystaveno 64 vojáků (z 8000) čínské terakotové armády z roku 220 před Kristem. Na videu jsme si prohlédli postup restaurování a vytváření kopií. Výstava byla velice zajímavá.

V sobotu 10.11.2018 se 3. oddíl zúčastní v 16-18 hodin Národní potravinové sbírky, pořadané Charitou ČR v marketu TESCO ve Dvoře Králové.

Ve čtvrtek 22.11.2018 se několik členů našeho oddílu zúčastnilo Noci venku, kterou pořádala za Pečovatelskou službu paní Mgr. Marcela Hauke.

foto Bc. Jan Skalický a Jindřich Hauke

 

Kalendář na listopad

1.11.1902 * Bohumil Munzar († 24.7.1972), spoluzakladatel Junáka ve Dvoře Králové.

2.11.908 Památka zemřelých.

4.11.1940 Junák (poprvé) zrušen nacisty.

11.11.1918 Den válečných veteránů (konec 1. světové války), významný den ČR.

15.11.1670 † Jan Ámos Komenský (*28.3.1592), biskup Jednoty bratrské, učitel národů.

17.11.1939, 1989 Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR   , den pracovního klidu.

17.11.1231 † sv. Alžběta Uherská, patronka světlušek, svátek světlušek .

18.11.1852 * Mikoláš Aleš (†9.7.1913), autor českého skautského znaku .

29.11.1378 † Karel IV., římský císař, český král, Otec vlasti.


Prosinec – měsíc dlouhých nocí

V sobotu 1. prosince jsme se zúčastnili střediskové brigády a uklidili listí na skautské zahradě. V poměrně velkém počtu členů našeho střediska, byla zahrada uklizena za 2 hodiny.

V úterý 11. prosince jsme se vydali na prohlídku Národního muzea v Praze, kde byl do konce roku vstup zdarma. Vystáli jsme si frontu 1,5 hodiny a vešli dovnitř. Prohlédli jsme si Česko-Slovenskou / Slovensko-Českou výstavu.

V tento den, 11.12. se začala vyměňovat okna ve skautských klubovnách (1. smečka vlčat, 3. oddíl skautů, 4. a 8. oddíl skautek, 7. oddíl skautů).

Na 3. adventní neděli 16.12. v 11.56 přijelo na vlakové nádraží Betlémské světlo, které přivezli skauti z Hradce Králové. Světlo z Betléma jsme si přivezli i střediskovou Mikulášskou besídku, která se konala v aule gymnázia od 13.30 hodin. Náš oddíl zahrál pohádku o Smolíčkovi, kterého unesly zlé jezinky. Všechno dobře dopadlo a od zlých jezinek Smolíčka zachránil statečný a statný jelen.

18. prosince 2018 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 45 let farář ČCE, bývalý zástupce vůdce 3. oddílu, vůdce 7. oddílu.

Bratr Aleš Mostecký

V sobotu 22. prosince jsme se sešli na vánoční schůzce našeho oddílu, kde jsme zavzpomínali na bratra Aleše. Pro hodné členy oddílu přinesl „Ježíšek“ dárky. Pochutnali jsme si na cukroví od maminek a zazpívali několik koled.

Na 4. adventní neděli  23.12. jsme rozdávali od 14 do 15.30 hodin pro veřejnost Betlémské světlo na děkanství, protože v kostele sv. Jana Křtitele se chystali hudebníci na adventní koncert. Někteří návštěvníci, kteří si přišli pro světlo z Betléma, si zazpívali s námi koledy.

V sobotu 29. prosince 2018 ve 13 hodin se v kostele ČCE konala pohřební bohoslužba a poslední rozloučení s bratrem Alešem. Pohřebního obřadu se z našeho střediska zúčastnilo v kroji 32 skautek a skautů.

 

 

Advent – pohyblivé období čtyř nedělí mezi 27.11. – 3.12.

Kalendář na prosinec

2.12.1989 Junák (potřetí) obnoven .

2.12. První neděle adventní

3.12.  v noci je dávána koleda barborka, v předvečer svátku sv. Barbory.

4.12. 237  † sv. Barbora, patronka horníků a dělostřelců.

5.12. večer chodí „Mikuláš“ a rozdává dárky.

6.12. 352 † sv. Mikuláš, biskup, patron dětí, obchodníků a námořníků.

6.12. 1920 † Karel Kovařovic, autor hudby české junácké hymny .

9.12. 1862 * Karel Kovařovic, autor hudby české junácké hymny .

9.12. Druhá neděle adventní

16.12. Třetí neděle adventní

18.12.2011 † Václav Havel, poslední československý a první český prezident (*5.10.1936).

23.12. Čtvrtá neděle adventní

24.12. Štědrý den, den pracovního klidu. Poslední den adventu.

25.12. Hod Boží vánoční, 1. svátek vánoční, Narození Ježíše Krista, den pracovního klidu.

26.12. Štěpán, 2. svátek vánoční, den pracovního klidu.

30.12. †1865 * Rudyard Kipling, autor Knihy džunglí († 18.1.1936).

31.12.335 † sv. Silvestr I. papež. Konec občanského roku.


Návrat na hlavní stránku 3. oddílu